Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Stadiwm athletau cenedlaethol Cymru a chanolbwynt i chwaraeon yn y brifddinas

Rhagor o Wybodaeth

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Stadiwm athletau cenedlaethol Cymru a chanolbwynt i chwaraeon yn y brifddinas

Rhagor o Wybodaeth

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Stadiwm athletau cenedlaethol Cymru a chanolbwynt i chwaraeon yn y brifddinas

Rhagor o Wybodaeth

Cartref Chwaraeon CAVC mewn partneriaeth â Thŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd

Hefyd cartref

Am y Campws

Mae gan Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd gyfleusterau trac a chae rhyngwladol sydd wedi’u hardystio’n llawn, gan gynnwys man taflu allanol o safon ryngwladol, cae mewnol 100m x 70m a stand gyda lle i 4,953 o bobl – 2,553 yn eistedd a 2,400 yn sefyll. Hefyd, cae 3g maint llawn safon FIFA 2*, cae pêl droed glaswellt maint llawn a chae rygbi glaswellt maint llawn.

Dyma ganolbwynt i athletau yn y rhanbarth ac mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn gartref i rai o sêr trac a chae elitaidd Cymru. Mae’n bencadlys corff rheoli’r gamp yng Nghymru hefyd, sef Athletau Cymru, a phrif glwb athletau Cymru, Clwb Athletau Amatur Caerdydd – sy’n cyfuno hyfforddiant athletau ar y lefel uchaf â gweithgareddau chwaraeon ar gyfer y gymuned gyfan. Rheolir y safle drwy bartneriaeth rhwng Coleg Caerdydd a’r Fro a Thŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd.

Coleg Caerdydd a’r Fro

Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o golegau mwyaf y wlad ac mae wedi trawsnewid addysg a hyfforddiant ledled y brifddinas ranbarth yng Nghymru i fwy nag 20,000 o fyfyrwyr. Mae ganddo gyfleusterau blaenllaw a chanolfannau rhagoriaeth ledled Caerdydd a’r Fro.

Fel cartref i ddarpariaeth chwaraeon CAVC, mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn darparu amgylchedd dysgu ysbrydoledig ar gyfer y genhedlaeth nesaf o athletwyr chwaraeon proffesiynol sydd eisiau rhoi cychwyn i’w gyrfa yn y diwydiant. Gyda chyfleusterau sy’n cynnwys campfa ac ystafell ffitrwydd newydd sbon, ystafelloedd dosbarth cyffredinol a Chanolfan Adnoddau Dysgu, ynghyd â phartneriaeth gyda rhai o dimau chwaraeon mwyaf blaenllaw Cymru, fel Gleision Caerdydd a Chlwb Pêl Droed Dinas Caerdydd, mae’n amser gwell nag erioed i fod yn rhan o Dîm CAVC, Am wybodaeth am CAVC a’r cyrsiau sydd ar gael, ewch i cavc.ac.uk neu ffoniwch 030 30 30 10 10.

Coleg Caerdydd a’r Fro
cardiff city house of sport

Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd

Mae gan Dŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd arbenigedd sylweddol mewn rheoli a llogi cyfleusterau chwaraeon, gan weithio gyda’r gymuned i greu amserlen o ddigwyddiadau chwaraeon, o ddyddiau chwaraeon i ysgolion i glybiau rhedeg. Mae’r cyfleusterau presennol yn cynnwys cae 3g dan do HOS1, neuadd aml-chwaraeon HOS2 a rinc rholio, aml-chwaraeon a thennis HOS3.

Gan gynnig gofod ysbrydoledig i glybiau proffesiynol ac amatur, grwpiau cymunedol lleol, busnesau corfforaethol, elusennau a gweithwyr proffesiynol y diwydiant, mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn darparu canolbwynt chwaraeon ar garreg drws y cymunedau lleol. I gael rhagor o wybodaeth am logi ac archebu cyfleusterau Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd neu i ymweld â’u cyfleusterau sydd ar draws y ffordd, ewch i cardiffcityhouseofsport.co.uk

Ewch i Dŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd